இதுவரை உலக மக்கள் தொகையின் மூன்றில் ஒரு பகுதியினருக்கு கியூபா தனது சுகாதர சேவையை வழங்கியுள்ளது.

“கடந்த ஆறு தசாப்தங்களில் கியூபா – வெளிநாட்டு மருத்துவ ஒத்துழைப்பின் கீழ் அதன் பணியாளர்கள் உலகில் 1,988பில்லியன் மக்களுக்கு உதவியுள்ளனர். இது ஏறக்குறைய உலக மக்கள் தொகையின் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்” என மருத்துவ ஒத்துழைப்புக்கான மத்திய பிரிவின்(Central Unit for Medical Cooperation-UCCM) இயக்குனர் டாக்டர் ஜார்ஜ்…

Read More இதுவரை உலக மக்கள் தொகையின் மூன்றில் ஒரு பகுதியினருக்கு கியூபா தனது சுகாதர சேவையை வழங்கியுள்ளது.