இலங்கையில் கல்வி முறை ?

அருமையான அனைவரும் கேட்கவேண்டிய செல்வினின் செவ்வி… குறிப்பாக தேசியம், சுயநிர்ணயம் தன்னாட்சி பற்றி சிந்திக்கும், கோரிக்கை விடும் அனைவரும் கேட்க வேண்டிய செவ்வி…..”கோழி மேய்த்தாலும் கொர்ணமன்டில மேய்க்க வேண்டும்” என்ற பழமொழியை வைத்துக்கொண்டு, யுனிவேர்சிற்றியில் பெரிசா எல்லாம் படிச்சுபோட்டு, பொங்குதமிழ் என்றெல்லாம் போராடிப்போட்டு, யுனிவேர்சிற்றி ரிசல்ஸ் வந்தவுடன் கச்சேரி வாசலில போய் என்ன செய்யிறம் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறம்,”பேமனன்ட் அன்ட் பென்சனபிள் வேலை தா”, “வீட்டுக்கு கிட்டதா”, “பொறுப்புகள் இல்லாமல் தா”, என்றால் உன்னால எப்பிடி சமூகத்தை கட்டி எழுப்ப முடியும்?

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *