நுண் நிதி நிறுவனங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட கடன்களால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களால் ஹிங்குரகொடாவில் நடத்தப்படும் சத்தியாக்கிரகத்திற்கு ஆதரவாக வெகுஜன அமைப்புகளும் தொழிற்சங்கங்களும் இணைந்து கொழும்பில் நாளை வியாழன் 25 ஆம் தேதி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடாத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *