கிழக்கு ஜெட்டியைப் பாதுகாப்பதற்கான போராட்டத்தை ஆதரிக்க மேலும் தொழிற்சங்கங்களும் அரசியல் கட்சிகளும் முடிவு செய்துள்ளன!

கொழும்பு துறைமுகத்தின் கிழக்கு ஜெட்டியை அதானி குழுமத்திற்கு விற்பனை செய்வதற்கு எதிராக துறைமுகத் தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை ஆதரிக்க பல தொழிற்சங்கங்களும் அரசியல் கட்சிகளும் கலந்துரையாடின. இப்போதைக்கு, உழைக்கும் மக்களின் சக்தி உட்பட பல தொழிற்சங்கங்கள் இந்த போராட்டத்தில் இணைந்துள்ளன. இலங்கை வங்கி ஊழியர் சங்கம், தபால் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு அதிகாரிகளின் ஒன்றியம், ஐக்கிய தொழிலாளர் கூட்டமைப்பு, ஐக்கிய பொது சேவை ஊழியர் சங்கம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகளின் பங்கேற்புடன் ஜனவரி 28 ஆம் தேதி நடைபெற்ற பொது வளங்கள் மற்றும் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு மையத்துடன் இணைக்கப்பட்ட தொழிற்சங்கங்களின் கலந்துரையாடல் ஊடாக இந்த முடிவுகள் எட்டப்பட்டுள்ளன. இலங்கை ஆசிரியர் சங்கம், ஜவுளி மற்றும் ஆடைத்தொழிலாளர் சங்கம் மற்றும் இலங்கை தோட்ட ஊழியர்கள் சங்கம் ஆகியனவும் துறைமுகத் தொழிலாளர்களின் போராட்டத்தை ஆதரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர், ஏனெனில் இது பொது சொத்துக்களைப் பாதுகாப்பதற்கான போராட்டமாகும். ஆரம்பத்தில் அவர்கள் தங்கள் உறுப்பினர்களிடையே போராட்டம் மற்றும் அதில் எவ்வாறு சேருவது என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை தொடங்க முடிவு செய்துள்ளனர். இருப்பினும் அவர்கள் துறைமுக தொழிற்சங்கங்களின் திட்டமிட்ட நடவடிக்கைகளில் பங்குபற்ற முடிவு செய்துள்ளனர்.

மேலும், ஜனவரி 29 அன்று முன்னணி சோசலிஸ்ட் கட்சி, ஐக்கிய சோசலிஸ்ட் கட்சி, இலங்கை சோசலிஸ்ட் கட்சி மற்றும் இடது குரல் அமைப்பு உள்ளிட்ட இடது அரசியல் கட்சிகளிடையே மற்றொரு விவாதம் நடைபெற்றது. இந்த கலந்துரையாடலில் அவர்கள் துறைமுகத் தொழிலாளியின் போராட்டத்தை ஆதரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர். கிழக்கு கொள்கலன் முனையத்தை விற்பது அமெரிக்காவின் உதவியுடன் இந்தியப் பெருங்கடலில் சீன தலையீட்டை சவால் செய்ய இந்தியாவுக்கு உதவுவதாக அவர்கள் கருதுகின்றனர். ராஜபக்ஷ அரசாங்கமும், மோடி அரசாங்கமும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதால், துறைமுகத் தொழிலாளர்களின் போராட்டம் ராஜபக்ஷத்தின் அரசியலுக்கு எதிரான போராட்டமாக இருக்கும். 

எனவே, தொழிலாளர்களால் துறைமுகத்தை நடத்துவதற்கு பலப்படுத்த போராடுங்கள்.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *