மார்க்ஸ் கல்லூரி – 19

‘இந்திய விவசாயிகள் எதிர் கொள்ளும் 

வேளாண்-வர்த்தக முதலாளித்துவம், 

மையமயமாக்கல் மற்றும் இந்து தேசியவாதம்’

பேராசிரியர் பிறிட்டம் சிங்(ஒக்ஸ்வோட் வர்த்தகக் கல்லூரி, இங்கிலாந்து)

13 பெப்ரவரி, சனிக்கிழமை மாலை 6.00மணி முதல் 8.00மணி வரை(Delhi Time)

ZOOMல் இணைந்திருங்கள்.

ZOOM ID – 93219670098

மார்க்ஸ் கல்லூரி,  இலங்கை.

Related posts

Leave a Comment