சுகாதார அமைச்சகத்தை முற்றுகையிட்ட ஜூனியர் மருத்துவமனை ஊழியர்கள்.

ஐக்கிய சுகாதாரத் தொழிலாளர் சங்கத்தின் (ஜே.எச்.டபிள்யு.யூ-J.H.W.U.) உறுப்பினர்கள், சுகாதார அமைச்சின் வாசலில் பொலிஸ் தடுப்புக் கட்டளை இருந்தபோதிலும், தங்கள் கோரிக்கைகளை வென்றெடுக்க சுகாதார அமைச்சகத்தை முற்றுகையிட்டனர். பின்னர், காவல்துறையின் தலையீட்டால், ஒரு தூதுக்குழு கலந்துரையாட அனுமதிக்கப்பட்டது, ஆனால் அமைச்சரோ, செயல் அமைச்சரோ கலந்து கொள்ளவில்லை. தொழிலாளர்கள் தங்கள் கோரிக்கைகளை சுகாதார செயலாளரிடம் விளக்கினர், ஆனால் தீர்வு காணப்படவில்லை. ஊழியர்கள் தங்கள் குறைகளைத் தீர்க்க 14 நாட்கள் அவகாசம் அளித்துள்ளனர், அந்த நேரத்திற்குள் அவை தீர்க்கப்படாவிட்டால் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளனர்.

https://www.facebook.com/lankainfonews/videos/412744703359494/?hc_ref=ARSFPRse26sR-ilcs1ucOWx3RWyK3_EU61EpKyVwxBFBi0iIfLbPWW3KtyCm97bv8dU&fref=nf&__tn__=kC-R

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *