உழைக்கும் மக்கள் ஐக்கிய மே தினம்!

பொது சொத்து மற்றும் மனித உரிமைகள் பாதுகாப்பு மையம், உழைக்கும் மக்களின் சக்தி, விவசாயிகள் அமைப்புகள் மற்றும் மாணவர் அமைப்புகள் கூட்டு மே தின பேரணியையும் ஆர்ப்பாட்டத்தையும் கொழும்பில் நடத்த முடிவு செய்துள்ளன. கோவிட் தொற்றுநோய் என்ற போர்வையில் உழைக்கும் மக்களின் நடவடிக்கைகளைத் தடுக்க அரசாங்கம் தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. பயணிகள் பேருந்துகள் மற்றும் ரயில்கள் உட்பட மக்களின் பொது போக்குவரத்து சேவைகள் கோவிட் தொற்றுநோயை புறக்கணித்து இயங்குகின்றன. எவ்வாறாயினும், அதிகரித்து வரும் ஆர்ப்பாட்டங்களைத் தணிக்கும் பொருட்டு உழைக்கும் மக்களின் நடவடிக்கைகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு நீண்ட கலந்துரையாடலுக்குப் பிறகு, இந்த அமைப்புகள், முதலாளித்துவ வர்க்கம் தொழிலாளர்களின் மே தினத்தைப் பறிக்க அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் உழைக்கும் மக்களின் நலனுக்காக கூட்டு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் முடிவு செய்துள்ளன.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *